Tin tức


Chuyện nhà nông: Hỗ trợ sức chống chịu của cây lúa trong điều kiện khô hạn và phèn mặn ở đầu vụ hè thu

  • 11/04/2019
  • 1041 Lượt xem

Chuyện nhà nông: Hỗ trợ sức chống chịu của cây lúa trong điều kiện khô hạn và phèn mặn ở đầu vụ hè thu http://la34.com.vn/truyen-hinh/chuong-trinh-nong-nghiep/chuyen-nha-nong-ho-tro-suc-chong-chiu-cua-cay-lua-trong-dieu-kien-kho-han-va-phen-man-o-dau-vu-he-thu/

Bài viết liên quan

Tin Tức Nông Nghiệp

Tin Tức Nông Nghiệp

  • 20/02/2016 5:02:57 SA
Chuyên đề PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TRÊN LÚA HÈ THU

Chuyên đề PHÒNG TRỪ DỊCH ...

  • 13/08/2018 10:14:45 SA
Tin tháng 7

Tin tháng 7

  • 10/03/2016 11:48:18 SA