Sản phẩm

  • Coannong 200EC

Coannong 200EC

Thành phần:

Metamifop 200g/l

Quy cách:

250ml

Công dụng:

Công ty đăng ký là thuốc trừ chọn lọc cho cây lúa thuốc hấp thu qua rễ và bề mặt lá, lưu dẫn trong mô thực vật có khả năng kiểm soát diệt trừ cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác, cỏ lá rộng..

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 25ml/ bình 16 - 25 lít, phun 2 bình/ 1000m2. Thời điểm xử lý 7 - 15 ngày sau sạ khi cỏ đạt từ 2 - 4 lá. Khi cỏ lớn 4 - 5 lá phun 2.5 bình/1000m2

Lưu ý:

Ruộng phải tương đối bằng phẳng, đất phải đủ ẩm, sau khi phun thuốc 24 giờ cho nước vào giữ nước ít nhất 03 ngày. Cỏ sẽ chết sau 7 - 14 ngày phun thuốc.

Sản phẩm tương tự

Coannong 200EC

Coannong 200EC

Coannong-200EC

Obatop 100EC

Obatop 100EC

Obatop-100EC