Sản phẩm

  • ADMITOX_100WP
  • ADMITOX_100WP
  • ADMITOX_100WP

ADMITOX_100WP

Thành phần:

Imidacloprid: 100g/kg

Quy cách:

100g

Công dụng:

Admitox 100WP là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn, diệt trừ hữu hiệu rầy nâu, bọ trĩ, hai lúa; rệp sáp hại cà phê.

Hướng dẫn sử dụng:

Lúa : Pha 15-20g/bình 16 lít, phu 2 binh cho 1.000 m2.

Lưu ý:

Có thể hỗn hợp với cá loại thuốc trừ sâu, bệnh khác trừ các loại có tính kiềm.

Sản phẩm tương tự

NEWTIME 700WP

NEWTIME 700WP

NEWTIME-700WP

ANFAZA 350SC

ANFAZA 350SC

ANFAZA-350SC

BIGSUN

BIGSUN

BIGSUN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

ASSASSIAN

BLESS 500WP

BLESS 500WP

BLESS-500WP

NITENSUPER 500WP

NITENSUPER 500WP

NITENSUPER-500WP

SUPERMATE 150SC

SUPERMATE 150SC

SUPERMATE-150SC

DK ANNONG 909EC

DK ANNONG 909EC

DK-ANNONG-909EC