Chứng chỉ


Công ty An Nông qua nhiều năm hoạt động đã đạt được nhiều thành công trên thị trường, nhận được sự tín nhiệm của bà con, của các cơ quan chức năng, đạt được nhiều giải thưởng.

Đạt TOP 50 Thương Hiệu Uy Tín Ngành Hóa Chất Việt Nam Năm 2016

 

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Tỉnh Long An 2013

 

Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

 

Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

 

Chứng Nhận "Trusted Green - Tiêu Chuẩn Chất Lượng Xanh 2014"

 

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014 do người tiêu dùng bình chọn

 

Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

 

Bằng khen "Doanh Nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh" năm 2012.

 

Bằng khen "Doanh Nghiệp Tiêu Biểu - Đồng Bằng Sông Cửu Long" năm 2012.

huy chương vàng tại hội chợ "Bông lúa vàng Việt Nam - thương hiệu vàng chất lượng"

 

Huy chương vàng sản phẩm tại hội chợ "bông lúc vàng việt nam - thương hiệu vàng chất lượng" cho sản phẩm TINITALY Super 300EC, chai PE 100ml năm 2007

Giấy chứng nhận sản phẩm AnnongVin trong TOP 100 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2008

Huy chương vàng sản phẩm hội chợ bông lúa vàng việt nam

Băng khen của bộ trưởng bộ công thương vì thành tích xuất sắc trong xúc tiến thương mại và góp phần vì sự nghiệp phát triển kinh tế năm 2010

chứng nhận danh hiệu "Bông lúa vàng Việt Nam - Thương hiệu vàng chất lượng" năm 2011.

Danh hiệu bông lúa vàng việt nam trong công cuộc phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cúp vàng "Cửu long hội nhập" năm 2007 dành cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực ĐBSCL - Việt nam năm 2007

Huy chương vàng cho sản phẩm GOLDNOVA 200WWP trong hội chợ "Bông lúa vàng Việt nam - Thương hiệu vàng chất lượng"

Huy chương vàng tại hội chợ triển lãm quốc tế cần thơ cho sản phẩm KANAKA 405WP và SHARNERSUPER 780WP năm 2010.

 

huy chương vàng cho sản phẩm SIEUCO 350SC tại hội chợ "Bông lúc vàng việt nam - thương hiệu vàng chất lượng".

An Nông