usagtox-750wp
+ Tên sản phẩm:USAGTOX 750WP
+ Thành phần:
Azocyclotin 450g/kg + Buprofezin 250g/kg + Diflubenzuron 50g/kg
+ Quy cách:
20gr
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị nhện gié/ lúa.
+ Hướng dẫn sử dụng:
Pha 15 - 25g/bình 20 - 25 lít, phun 2 bình/1000m2. Nếu lúa lớn có thể sử dụng 3 bình cho 1000m2.
+ Lưu ý:

CÁC SẢN PHẨM KHÁC