tinmynew-super-250ec--chai-vuong
+ Tên sản phẩm:TINMYNEW super 250EC - chai vuông
+ Thành phần:
Propiconazole 250g/l
+ Quy cách:
250ml
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị khô vằn/ lúa. Ngoài ra theo "Cẩm nang thuốc BVTV năm 2012" hoạt chất này còn có thể phòng trừ các bệnh bệnh khô vằn, đốm nâu, lem lép hạt hại lúa, bệnh gỉ sắt hại cà phê, bệnh phấn trắng, mốc xám, thối quả nho và các cây ăn quả, bệnh đốm lá, gỉ sắt ngô, đậu, bệnh phấn trắng, gỉ sắt cây hoa cảnh. Trước khi sử dụng phần tham khảo phải liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại)
+ Hướng dẫn sử dụng:
+ Lưu ý:
Phun khi bệnh mới chớm xuất hiện. Với bệnh lem lép hạt phun lần 1 khi lúa trổ lác đác, lần hai khi lúa trổ hoàn toàn. Phun lặp lại sau 7 ngày nếu bệnh nặng. Thời gian cách ly 14 ngày.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC