seed-plus-350sc
+ Tên sản phẩm:SEED PLUS 350SC
+ Thành phần:
CUISƠ 350SC **
+ Quy cách:
Thiamethoxam250g/l + Difenoconazole 25g/l + Thiophanate Methyl 75 g/l
+ Công dụng:
gói 10ml
+ Hướng dẫn sử dụng:
Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ, rầy nâu, bệnh lúa von/ lúa
+ Lưu ý:
Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ: pha 30 - 60 ml với 4 lít nước thành dung dịch rồi trộn với 100kg giống lúa, sau đó ủ thúc nảy mầm. Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von và rầy nâu hại lúa: pha 40 -40ml với 4-6 lít nước/100kg giống

CÁC SẢN PHẨM KHÁC