newbosa-250-sc
+ Tên sản phẩm:NEWBOSA 250 SC
+ Thành phần:
Paclobutrazol 250g/l
+ Quy cách:
lit
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc là thuốc điều hòa sinh trưởng lúa, kích thích ra hoa xoài, sầu riêng. Ngoài ra theo " Cẩm nang thuốc BVTV năm 2012" hoạt chất này dùng trên cây lúa, lạc... làm cho cây thấp cứng. Trước khi sử dụng phần tham khảo phải liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).
+ Hướng dẫn sử dụng:
Trên lúa pha 20 - 30ml/ bình 16 lít phun 2 bình cho 1000m2. Trên sầu riêng pha 40 - 50ml/ bình 16 lít. Trên xoài pha 8 - 15ml/ gốc, đường kính tán cây 2 - 3m, pha 15 - 30ml/ gốc, đường kính tán cây 4 - 5m, pha 20 - 35ml/ gốc, đường kính tán cây 5 - 6m, pha 30 - 60ml/ gốc, đường kính tán cây 6 - 10m.
+ Lưu ý:
Thời gian cách ly 14 ngày

CÁC SẢN PHẨM KHÁC