humic--amino
+ Tên sản phẩm:HUMIC + AMINO
+ Thành phần:
Acid Humic 50g/l, Amino Acid 10g/l, N 100g/l, P2O5 50g/l, K2O 50g/l
+ Quy cách:
500ml
+ Công dụng:
Công ty đăng ký là phân bón cao cấp với sự kết hợp giữa kích thích tố sinh học Humic acid và Amino acid trên nền tảng NPK giúp cho cây trồng phát triển mạnh về bộ lá và bộ rễ, tăng khả năng quang hợp và vận chuyển dinh dưỡng trong cây, tăng khả năng hình thành các protein và hooc môn cần thiết cho cây trồng, chống mất nước, tăng khả năng đề kháng với các điều kiện thời tiết bất lợi và sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Trước khi sử dụng phần tham khảo phải liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).
+ Hướng dẫn sử dụng:
Pha 20ml/ bình 16 -25 lít nước, phun 2 bình/1000m2.
+ Lưu ý:
Phun vào giai đoạn đầu sinh trưởng của cây trồng đến bắt đầu giai đoạn sinh sản, phun ướt đều cây trồng định kỳ 10 ngày một lần. Có thể pha chung với thuốc BVTV, hỗn hợp phải phun ngay.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC