grassana-480sl
+ Tên sản phẩm:GRASSANA 480SL
+ Thành phần:
PIUP 480DD
+ Quy cách:
Glyphosate 480g/l
+ Công dụng:
Lít
+ Hướng dẫn sử dụng:
Là loại thuốc trừ cỏ không chọn lọc, lưu dẫn hậu nảy mầm. Thuốc có tác động qua lá và phần còn xanh của cây cỏ dẫn truyền xuống rễ làm cỏ chết rất nhanh. Tùy theo cỏ lớn, cỏ nhỏ mà phun liều lượng thích hợp thì hiệu quả càng cao. Diệt các loại cỏ: cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ gấu, lau lách…
+ Lưu ý:
Pha từ 40 - 60ml/bình 8 lít (2 - 3 lít/ha) để diệt cỏ lá rộng, lá hẹp; pha từ 80 - 100ml/bình 8 lít (4 - 6 lít/ha) để diệt cỏ tranh, cỏ cú, lau lách. Lượng nước sử dụng cho 1ha là 400 - 600 lít/ha.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC