grasri-69ec
+ Tên sản phẩm:GRASRI 69EC
+ Thành phần:
anRUMA
+ Quy cách:
Fenoxaprop-P-Ethyl 69g/l
+ Công dụng:
100 ml
+ Hướng dẫn sử dụng:
Đặc trị cỏ đuôi phụng và cỏ gạo
+ Lưu ý:
Thời điểm phun: 15 - 20 ngày sau sạ (cỏ 3 - 4 lá) pha 15 - 20ml/16 lít nước, phun 2 bình/ 1000m2; 21 - 25 ngày sau sạ (cỏ 4 - 5 lá) pha 20 - 30 ml/16 lít nước, phun 2 bình/1000m2.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC