goldcheck-680wp--trang
+ Tên sản phẩm:GOLDCHECK 680WP - trắng
+ Thành phần:
Buprofezin 350g/kg + Lambda-cyhalothrin 30g/kg + Nitenpyram 300g/kg
+ Quy cách:
15gr
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị Nhện gié/lúa, bọ xít/vải. Ngoài ra theo "Cẩm nang thuốc BVTV" năm 2013 hai hoạt chất này còn phòng trị được các loại rầy, rệp, bọ xít, như rầy nâu, rầy xanh, bọ xít hại lúa, các loại rệp, bọ xít hại cây ăn quả, cây công nghiệp, rầy xanh hại chè, đậu đỗ, sâu đục thân, sâu cuốn lá hại lúa... Trước khi sử dụng yêu cầu xem hướng dẫn cụ thể trên nhãn thuốc hoặc liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).
+ Hướng dẫn sử dụng:
Trên lúa: pha 10 - 15g/bình 16 - 20 lít, phun 2 bình/1000m2. Trên vải: phun ướt đều ây trồng với nồng độ 0,08 - 0,1%.
+ Lưu ý:
Phun kỹ vào nơi rầy ẩn nấp. Khi lúa sau 40 ngày có thể phun 2,5 - 3 bình/1000m2.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC