fuannong-40ec
+ Tên sản phẩm:FUANnong 40EC
+ Thành phần:
Isoprothiolane 40%w/w
+ Quy cách:
480ml
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị đạo ôn hại lúa
+ Hướng dẫn sử dụng:
Đạo ôn lá pha 25 - 30ml/ bình 8 lít (1 - 1,2 lít/ha). Đạo ôn cổ bông pha 30 - 40ml/ bình 8 lít (1,2 - 1,5 lít/ha). Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha
+ Lưu ý:
Phun khi bệnh mới chớm xuất hiện, hoặc phun ngừa ở giai đoạn 10 - 15 ngày trước khi lúa trổ bông. Thời gian cách ly 7 ngày

CÁC SẢN PHẨM KHÁC