cornzina-500fw
+ Tên sản phẩm:CORNZINA 500FW
+ Thành phần:
ATRAannong
+ Quy cách:
Atrazine 500g/l
+ Công dụng:
Lít
+ Hướng dẫn sử dụng:
Là Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm. Tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn diệt trừ các loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên cho cây Mía và cây Bắp.
+ Lưu ý:
Trừ các loại cỏ, sử dụng từ 3,5 - 5,5 lít/ha. Pha 50 - 100ml/bình 8 lít nước. Lượng nước phun cho 1 ha là 400 - 500 lít. Trên Bắp: phun ngay sau khi tỉa hạt, khi cỏ chưa mọc hay mới mọc dưới 4 lá mầm. Trên Mía: mía tơ phun trước khi cỏ mọc được 4 lá, mía gốc phun sau khi thu hoạch. Giữ đất đủ độ ẩm trước và sau khi phun thuốc.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC