co-hai-chai-100sc
+ Tên sản phẩm:CỎ HAI CHAI 100SC
+ Thành phần:
Bispyribac - Sodium 100g/l + chất phụ trợ 100g/l
+ Quy cách:
100ml
+ Công dụng:
Đặc trị cỏ năng lác, lá rộng.
+ Hướng dẫn sử dụng:
Pha 5 -7 ml thuốc/ 8 lít nước sau đó đổ vào bình 1 lượng chất phụ trợ tương tự, khuấy đều đem phun. Thời điểm xử lý 4 -10 ngày sau sạ. Khi phun đất đủ ẩm và ruộng khô nước. Nếu phun ở điều kiện xâm xấp nước thì phải đảm bảo cây cỏ nhô khỏi mặt nước ít nhất 2/3 cây.
+ Lưu ý:
Bắt buộc phải pha chung thuốc và chất phụ trợ trong 1 bình phun theo hướng dẫn trên. Phải phun thuốc sau cho thuốc tiếp xúc được với cỏ (phun trãi đều không sợ bị chồng mí). Để tăng cường hiệu quả trừ cỏ lồng vực, đuôi phụng nên phun thuốc sớm khi cỏ được 1 - 2 lá (tức 6 - 7 ngày sau sạ), 1 - 2 ngày sau cho nước vào ruộng và giữ nước trong vòng 3 ngày. Có thể pha chung với Paxen annong 25SC để tăng hiệu lực với cỏ lồng vực, đuôi phụng. Tuyệt đối không phun thuốc khi nhiệt độ từ 15 - 17oC

CÁC SẢN PHẨM KHÁC