cledim-super-250sc
+ Tên sản phẩm:CLEDIM Super 250SC
+ Thành phần:
Clethodim 250g/l
+ Quy cách:
100ml
+ Công dụng:
Công ty đăng ký là thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm đặc trị tất cả các loại cỏ hằng niên, đa niên, các loại cỏ lá hẹp mọc từ hạt như: mần trầu, lồng vực cạn, cỏ chỉ, ... cho nhiều loại cây trồng như: khoai mì
+ Hướng dẫn sử dụng:
Pha 20 - 30ml thuốc + 20 - 30ml chất hỗ trợ/ bình 26-25 lít, phun 2 bình/m2
+ Lưu ý:
Thời điểm sử dụng tốt nhất cỏ từ 2-4 lá (cao 5-15cm)

CÁC SẢN PHẨM KHÁC