bisona-100sc
+ Tên sản phẩm:BISONA 100SC
+ Thành phần:
NEWMILCE 100SC
+ Quy cách:
Bispyribac - Sodium 100g/l + chất phụ trợ 100g/l
+ Công dụng:
10ml
+ Hướng dẫn sử dụng:
Đặc trị cỏ năng lác, lá rộng.
+ Lưu ý:
Pha 5 -7 ml thuốc/ 8 lít nước sau đó đổ vào bình 1 lượng chất phụ trợ tương tự, khuấy đều đem phun. Thời điểm xử lý 4 -10 ngày sau sạ. Khi phun đất đủ ẩm và ruộng khô nước. Nếu phun ở điều kiện xâm xấp nước thì phải đảm bảo cây cỏ nhô khỏi mặt nước ít nhất 2/3 cây.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC