bagenta-757wp
+ Tên sản phẩm:BAGENTA 757WP
+ Thành phần:
Fipronil (100g/kg)+ Thiacloprid (550g/kg) + Thiamethoxam (107g/kg)
+ Quy cách:
5gr
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh, rệp sáp/cà phê. Ngoài ra theo "Cẩm nang thuốc BVTV" năm 2013 ba hoạt chất này còn phòng trị được các loại rầy, rệp, bọ xít, như rầy nâu, rầy xanh, bọ xít hại lúa, các loại rệp, bọ xít hại cây ăn quả, cây công nghiệp, rầy xanh hại chè, đậu đỗ... Trước khi sử dụng yêu cầu xem hướng dẫn cụ thể trên nhãn thuốc hoặc liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).
+ Hướng dẫn sử dụng:
Trên lúa: pha 5g/ 16 lít phun 2 bình/1000m2 (75 -150g/ha). Trên đậu xanh, cà phê: phun ướt đều tán lá với nồng độ 0,02 - 0,03%
+ Lưu ý:
Phun khắp cây trồng khi sâu rầy mới chớm xuất hiện. Có thể hỗn với các thuốc BVTV khác trừ các loại có tính kiềm. Ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC