atra-500fw
+ Tên sản phẩm:ATRA 500FW
+ Thành phần:
Atrazine 500g/l
+ Quy cách:
Lít
+ Công dụng:
Là Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm. Tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn diệt trừ các loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên cho cây Mía và cây Bắp.
+ Hướng dẫn sử dụng:
Trừ các loại cỏ, sử dụng từ 3,5 - 5,5 lít/ha. Pha 50 - 100ml/bình 8 lít nước. Lượng nước phun cho 1 ha là 400 - 500 lít. Trên Bắp: phun ngay sau khi tỉa hạt, khi cỏ chưa mọc hay mới mọc dưới 4 lá mầm. Trên Mía: mía tơ phun trước khi cỏ mọc được 4 lá, mía gốc phun sau khi thu hoạch. Giữ đất đủ độ ẩm trước và sau khi phun thuốc.
+ Lưu ý:
Phun thuốc khi cây bắp cao từ 40 - 50 cm. Không phun lên đỉnh sinh trưởng cây trồng. Không phun khi nhiệt độ dưới 15oC. Thuốc rất mẫn cảm với các loại cây trồng khác. Phun thấp tránh khổng để gió làm thuốc bay sang ruộng bên cạnh. Không vào khu vực vừa phun thuốc trong vòng 24 giờ.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC