anfuan-40-wp
+ Tên sản phẩm:ANFUAN 40 WP
+ Thành phần:
Isoprothiolane 40g/kg
+ Quy cách:
100 gr
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị đạo ôn hại lúa
+ Hướng dẫn sử dụng:
Đạo ôn lá pha 25 - 30ml/ bình 8 lít (1 - 1,2 lít/ha). Đạo ôn cổ bông pha 30 - 40ml/ bình 8 lít (1,2 - 1,5 lít/ha). Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha
+ Lưu ý:
Phun khi bệnh mới chớm xuất hiện, hoặc phun ngừa ở giai đoạn 10 - 15 ngày trước khi lúa trổ bông. Thời gian cách ly 7 ngày

CÁC SẢN PHẨM KHÁC