anfaza-350sc
+ Tên sản phẩm:ANFAZA 350SC
+ Thành phần:
Thiamethoxam 350g/l
+ Quy cách:
100ml
+ Công dụng:
Công ty đăng ký thuốc đặc trị bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê. Ngoài ra theo "Cẩm nang thuốc BVTV" năm 2013 hoạt chất này còn phòng trị được nhiều loại sâu ăn lá, chích hút cho nhiều loại cây trồng như rầy nâu hại lúa, bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè, rệp, bọ phấn hại rau, dưa, cà chua, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa hại cây có múi, bọ cánh cứng hại dừa... Trước khi sử dụng yêu cầu xem hướng dẫn cụ thể trên nhãn thuốc hoặc liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).
+ Hướng dẫn sử dụng:
Pha 1 - 1,5 ml/bình 16 lít phun 2 bình/1000m2, 20 - 30 ml/ha.
+ Lưu ý:
Phun khắp cây trồng khi sâu rầy mới chớm xuất hiện. Nên hỗn hợp với Admitox, K - K annong để diệt rầy trưởng thành. Thòi gian cach ly 10 ngày.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC