Product

  • No update!
  • No update!

No update!

Capacity:

Isoprothionale 400g/kg + Tricyclazole 250g/kg

Chip LED:

25gr

Voltage:

Công ty đăng ký thuốc đặc trị đạo ôn/ lúa. Trước khi sử dụng phần tham khảo phải liên hệ công ty để nhận tài liệu hướng dẫn cụ thể (không tư vấn qua điện thoại).

Brightness:

Pha 20 - 25g/bình 16-25 lít, phun 2 bình cho một công (1000 mét vuông)

Bleeding:

Phun khi bệnh mới chớm xuất hiện. Đối với đạo ôn lá phun giai đoạn từ 20 - 30 ngày, đạo ôn cổ bông phun giai đoạn từ 50 - 60 ngày. Nếu bệnh nặng có thể phun lặp lại sau 10 ngày. Thời gian cách ly 14 ngày

Similar products

FULLRELL

FULLRELL

FULLRELL

Runlife Plus Ag+

Runlife Plus Ag+

Runlife-Plus-Ag-

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel-Rua-Tay-Runlife-Plus-Ag---Huong-Hoa-Nhai

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife-Plus-Ag--Huong-Bac-Ha

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel-rua-tay-RUNLIFE---Antis

BOM annong 650 WP

BOM annong 650 WP

bom-annong-650-wp

BIM SUPER 855WP

BIM SUPER 855WP

BIM-SUPER-855WP

Anruta 400EC

Anruta 400EC

Anruta-400EC