Product

  • No update!
  • No update!

No update!

Capacity:

HEXACONAZOLE

Chip LED:

1 lít và 450ml

Voltage:

Hexaconazole là một loại thuốc diệt nấm triazole toàn thân phổ rộng được sử dụng để kiểm soát nhiều loại nấm đặc biệt là Ascomycetes và Basidiomycetes. Sản phẩm được công ty đăng ký trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt hại lúa và rỉ sắt hại cà phê.

Brightness:

Pha 50ml/ bình 20-25 lít nước. Phun 2 bình cho 1 công (1000 mét vuông) Lem lép hạt phun lần 1 khi lúa trổ lác đác. Phun lần 2 khi lúa trổ hoàn toàn. *** Cà Phê: pha thuốc với nồng độ 0.37% phun ướt đều tán lá.

Bleeding:

Phun ngừa hoặc khi bệnh chớm xuất hiện, phun lặp lại sau 7 ngày nếu bệnh nặng.

Similar products

FULLRELL

FULLRELL

FULLRELL

Runlife Plus Ag+

Runlife Plus Ag+

Runlife-Plus-Ag-

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel-Rua-Tay-Runlife-Plus-Ag---Huong-Hoa-Nhai

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife-Plus-Ag--Huong-Bac-Ha

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel-rua-tay-RUNLIFE---Antis

BOM annong 650 WP

BOM annong 650 WP

bom-annong-650-wp

BIM SUPER 855WP

BIM SUPER 855WP

BIM-SUPER-855WP

Anruta 400EC

Anruta 400EC

Anruta-400EC