Product

  • BIM SUPER 855WP
  • BIM SUPER 855WP

BIM SUPER 855WP

Capacity:

Sulfur 655g/kg + Tricyclazole 200g/kg

Chip LED:

100g

Voltage:

ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN TRÊN LÚA | ĐẠO ÔN LÁ | ĐẠO ÔN CỔ BÔNG (THỐI CỔ GIÉ) |

Brightness:

Pha 25g/ bình 20-25 lít nước. Phun 2 bình cho 1 công (1000 mét vuông). Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Bleeding:

CÔNG TY CÒN ĐĂNG KÝ CÁC HÀM LƯỢNG KHÁC: BIMSUPER 650SC | 800.8WP|

Similar products

FULLRELL

FULLRELL

FULLRELL

Runlife Plus Ag+

Runlife Plus Ag+

Runlife-Plus-Ag-

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel Rửa Tay Runlife Plus Ag + Hương Hoa Nhài

Gel-Rua-Tay-Runlife-Plus-Ag---Huong-Hoa-Nhai

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife Plus Ag+ Hương Bạc Hà

Runlife-Plus-Ag--Huong-Bac-Ha

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel rửa tay RUNLIFE - Antis

Gel-rua-tay-RUNLIFE---Antis

BOM annong 650 WP

BOM annong 650 WP

bom-annong-650-wp

BIM SUPER 855WP

BIM SUPER 855WP

BIM-SUPER-855WP

Anruta 400EC

Anruta 400EC

Anruta-400EC